Interventies, acties, maatregelen, die door een verpleegkundige of verzorgende worden toegepast om een gewenste situatie te verkrijgen.

Een verpleegkundige interventie is ‘elke (be)handeling die door een verpleegkundige wordt uitgevoerd op grond van haar deskundige oordeel en klinische kennisom zo de resultaten van de patient/client te vergroten’ (Dochterman & Bulecheck,2004, p. xxiii).

 Verpleegkundige interventies worden ook wel verpleegkundige acties, activiteiten, maatregelen en strategieën genoemd.

 Het (Nederlandse) Beroepsprofiel van de verpleegkundige beschrijft het kiezen van de verpleegkundige interventies als volgt:

De verpleegkundige gebruikt een breed scala aan interventies om doelgerichte verandering in de situatie te bewerkstelligen. Deze interventies kunnen in intensiteit variëren van het geheel overnemen van de zorg tot het ondersteunen van de zorgvrager door middel van voorlichting. De keuze voor de interventie is onder meer afhankelijk van het beoogde resultaat en de mogelijkheden van de zorgvrager. (Leistra e.a., 1999)

 Soorten interventies

Verpleegkundige interventies en activiteiten worden vastgesteld en gerangschikt in de planningsfase, maar ze worden pas uitgevoerd in de uitvoeringsfase. Ze kunnen onafhankelijk, afhankelijk of onderling afhankelijk zijn.

 Onafhankelijke interventies zijn interventies die door verpleegkundigen zelfstandig kunnen worden geïnitieerd, uitgevoerd of gedelegeerd op grond van hun kennis en ervaring. De NIC noemt ze ‘zelfstandige verpleegkundige behandelingen’(Dochterman & Bulechek, 2004 p. xxiii). Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun besluiten en acties ten aanzien van de onafhankelijke activiteiten. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld de diagnose ‘aangetast mondslijmvlies’ stellen en de mondverzorging voor de patiënt plannen en geven. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de gevolgen van die interventies.

 Afhankelijke interventies zijn interventies die de verpleegkundige op voorschriftvan de arts uitvoert. Bij medische voorschrift en gaat het meestal om het toedienen van medicatie, infuustherapie, diagnostische onderzoeken, behandelingen, dieetvoorschrift en en activiteiten. Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken, toelichten, uitwerken en uitvoeren van die voorschrift en. Verpleegkundigen kunnen instructies schrijven om het medische voorschrift af te stemmen op de toestand van de individuele patiënt.

 Voorbeeld:

Medisch voorschrift : Geleidelijk meer mobiliseren.

Verpleegkundige instructies:

12 uur na operatie vijf minuten met de benen

laten bungelen.

24 uur na operatie naast het bed laten staan.

Observeren op bleekheid, duizeligheid en zwakte.

Controleer de pols voor en na de activiteiten.

Niet verder mobiliseren als de polsslag > 100 is.

Onderling afhankelijke interventies (ook wel multidisciplinaire interventies genoemd) zijn interventies die verpleegkundigen samen met andere disciplines zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten en artsen uitvoeren.Multidisciplinaire activiteiten geven de overlappende verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines weer en de relaties tussen de verschillende disciplines.De arts kan bijvoorbeeld fysiotherapie voorschrijven om de patiënt te leren lopen met krukken. De verpleegkundige is dan verantwoordelijk voor het inschakelen van de afdeling fysiotherapie en voor de coördinatie van de patiëntenzorg die nu ook fysiotherapie omvat. Als de patiënt weer op de verpleegafdeling is, assisteertde verpleegkundige hem bij het lopen met krukken. Samen met de fysiotherapeut evalueert de verpleegkundige de voortgang van de patiënt.

Maak jouw eigen website met JouwWeb