Familiezorg

 

 

Overbelasting van familie herkennen

Psychisch
Sociaal
Financieel
Fysiek

 

Familiezorg

Wanneer een familielid ziek is, is eigelijk de gehele familie ziek en moet een nieuw evenwicht gevonden worden in onderlinge relaties en rollen. De professionele hulpverlener kan hier een belangrijke rol bij spelen.

De methode familiezorg leert op eenvoudige wijze een genogram te maken van familierelaties waarin hiërarchie, loyaliteit en rolomkering een rol spelen. Er is aandacht voor vraagverheldering, ‘de vraag achter de vraag’, invoegen en het voorkomen van ‘coalities in het duister’ door familiegesprekken.

Het hart van de methode familiezorg is de zorgtriade: de afstemming tussen zorgvrager, familiezorger en beroepskracht. Dieper ingaan op wat er zich afspeelt in de triade, het voeren van een familiegesprek, het centraal stellen van de zorgsituatie en waardevrij praktisch kunnen denken en handelen.

Draagkracht van de families is versterkt

 

De methode familiezorg versterkt in theorie en praktijk het draagvlak van het gezin als geheel. De beroepskracht stimuleert en faciliteert de gezinsleden zich naar elkaar uit te spreken, aan te geven wat hun wensen en behoeften zijn, en met elkaar praktische afspraken te maken over hoe ze met bepaalde zaken omgaan. Dat zorgt dat de gezinsleden niet elkaar tegenwerken, maar mét elkaar werken. Dit versterkt de draagkracht van het gezin. De gezinsleden leren tevens hoe ze ook in de toekomst beter met elkaar kunnen communiceren. Dit werkt preventief; in toekomstige moeilijke situaties weten ze elkaar beter te vinden en samen oplossingen te zoeken voor de vraagstukken waar ze voor staan.

 

Families zijn betrokken bij de zorg

 

Door de ziekte van een familielid moeten de betrokkenen leren omgaan met elkaar in een nieuwe situatie. De beroepskracht kan hen hierbij helpen. Centraal staat het leren onderhandelen met elkaar, over hun voorkeur voor bepaalde ‘zorgtaken’, over welke taken ze liever overlaten aan een beroepskracht en hoe ze met elkaar de taken verdelen. Families willen betrokken worden bij de zorg, maar wel zodanigdat ze niet overbelast raken.

 

 De 6 idealen om tot werkelijke ontmoeting te komen

  • Wederzijds respect 
  • Erkenning
  • Gelijkwaardigheid 
  • Vertrouwen”
  • Toegankelijkheid 
  • Liefde/betrokkenheid

Maak jouw eigen website met JouwWeb