Thema's familiezorg

die je aan de orde kunt stellen in een familiegesprek en waar je op kunt observeren.

 

1.  Communicatie:

 • Hoe verloopt de communicatie?
 • Prettig?
 • Wie praat?
 • Communicatie wederzijds?
 • Laat men elkaar uitpraten?
 • Non verbale communicatie?

 

2.  Rolomkering:

 • Wie is hier de ouder?
 • Wie is hier het kind?
 • Gedraagt men zich ook naar zijn/haar rol?
 • Jonge moeder in het gezin?
 • Ouders op positie van het kind?
 • Kind op positie van de ouder?
 • JFZ-er (jongste zoon)! Zij aanschouwen de situatie, vallen buiten het gezin, zien alles, weten alles. Zitten op een eilandje. Belangrijke groep om in de picture te houden i.v.m. risico’s op latere leeftijd.
 
 
3.  Hiërarchie:
 
}Wie heeft de macht?
}Wie heeft de touwtjes in handen?
 
4.  Levensfase:
 
 • Relatie?
 • Trouwen
 • Jonge kinderen?
 • Pubers?
 • Adolescent?
 • Leeg nest?
 • Welk type gedrag hoort bij elke levensfase?
 • Moeder zit in tweedeling met levensfase kinderen. Ontschuldiging moeder: Wie houdt dit vol??!!
 
 

5. Traumatische ervaringen:

 • Zijn er traumatische ervaringen?
 • Zo ja, welke?
 • Wat zijn de gevolgen voor dit gezin?
 • Zijn de traumatische ervaringen verwerkt?
 

6.Loyaliteit:

 • Dit is één van de voornaamste thema’s binnen familiezorg!
 • Dochters blijven zorgen voor de ouder in plaats van kind te willen zijn.
 • Herken je loyaliteit binnen dit gezin?
 • Wie is loyaal aan wie? Wederkerig?
 • Hoe uit zich dat binnen dit gezin?
 • Is er waardering voor de loyaliteit in het contact?
 • Zijn er bondjes in dit gezin?
 • Is er loyaliteit naar iemand die niet aanwezig is (overleden vader)?
 • Moeder heeft een gespleten loyaliteit: loyaal aan overleden echtgenoot, vriend en oudste zoon.
 

7.Erkenning:

 • Wordt er erkenning gegeven aan elkaar?
 • Wie geeft erkenning aan wie?
 • Hoe uit zich de erkenning in dit gezin?
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb