Anamnesevragen volgens Gordon

11 gebieden, patronen, wanneer die systematisch doorlopen worden krijgt men een totaal beeld van de zorgvrager. Bij ieder patroon horen aandachtsgebieden en bijbehorende vragen die tijdens een opname gesprek of tussentijds gesteld kunnen worden. Het gaat erom om het verschil tussen de bestaande situatie en wenselijke situatie in kaart te krijgen.