Patroon 11

Gezondheidspatroon 11: Waarden/overtuigingspatroon

Het waarden/overtuigingspatroon omvat de waarden, normen doelstellingen en overtuigingen (ook geestelijke) waarop iemand zijn keuzes en beslissingen maakt. Dus wat iemand belangrijk acht in het leven en of bepaalde normen, overtuigingen of verwachtingen ten aanzien van de gezondheid in zijn beleving botsen.

Aandachtsgebieden

  • Geestelijke nood
  • Zinsgevingsvragen

Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 11 (Anamnese).

1. Biedt het leven over het algemeen datgene wat u zoekt?

2. Belangrijke plannen voor de toekomst ?

3. Is godsdienst belangrijk voor u, zo ja put u er steun uit in moeilijke tijden ?

4. Indien relevant, bemoeilijkt uw opname hier u in bepaalde religieuze gebruiken ?

Maak jouw eigen website met JouwWeb