Patroon 4

Gezondheidspatroon 4: Activiteitenpatroon

Het activiteitenpatroon omvat het geheel van lichaamsbeweging, ontspanning, recreatie en vrijetijdsbesteding. Datgene wat dus energie kost. Factoren die een belemmering zijn voor het: gewenste of verwachte individuele patroon, zoals ; neuromusculaire functiestoornissen, benauwdheid, angina of benauwdheidklachten worden eveneens bij dit patroon opgetekend. Tot slot maken de vrijetijdsbesteding en alle recreatieve activiteiten die de cliënt alleen of met anderen onderneemt deel uit van dit patroon. De nadruk ligt op activiteiten die van groot belang zijn voor de cliënt.

Aandachtsgebieden

 • Verminderd activiteitsvermogen
 • Dreigend verminderd activiteitsvermogen
 • Oververmoeidheid
 • Mobiliteitstekort
 • Dreigende inactiviteitsyndroom
 • Dreigende contracturen
 • Volledig persoonlijk zorgtekort
 • Zelfstandigheidstekort in wassen
 • Zelfstandigheidstekort in kleding of verzorging
 • Zelfstandigheidstekort in eten
 • Zelfstandigheidstekort in de toiletgang
 • Afwijkende groei of ontwikkeling in persoonlijke
 • zelfzorgvaardigheden/ontspanningstekort
 • Verminderd huishoudvermogen
 • Disfunctionele beademingsontwenning
 • Verminderd ademhalingsvermogen
 • Ineffectieve luchtwegreiniging
 • Ineffectieve ademhaling
 • Verstoorde gas uitwisseling
 • Verminderd hart minuut volume
 • Verminderde weefsel doorbloeding
 • Dysreflexie
 • Dreigende perifere neurovasculaire stoornis
 • Afwijkende groei en ontwikkeling

Vragen en Aandachtspunten Gezondheidspatroon 4. (Anamnese).

1. Voldoende energie voor gewenste/vereiste activiteiten?

2. Lichaamsbeweging, welke, hoe regelmatig?

3. Vrijetijdsbesteding, kinderen, spelactiviteit, Subjectief ervaren van de eigen vermogens tot gebruik van onderstaande codes :

Codes voor het functieniveau binnen de gezondheidspatronen.

* Eten,  Wassen, Toiletgang, Kleden, Verzorging uiterlijk, Algehele mobiliteit, Koken, Huishouden en Boodschappen doen.