Patroon 7

Gezondheidspatroon 7: Zelfbelevingspatroon

Hoe ziet de persoon zichzelf ? Het gaat om de ideeën van de eigen persoon.

De beleving van de eigen vaardigheden, het zelfbeeld, de eigen identiteit,

het gevoel van eigenwaarde en het algemene patroon van emoties. Ook de lichaamshouding, motoriek, het oogcontact, stem en spraakgebruik maken

deel uit van dit patroon.

Aandachtsgebieden

 • Vrees
 • Angst
 • Lichte angst
 • Matige angst
 • Hevige angst (paniek)
 • Anticiperende angst (licht, hevig en matig)
 • Re actieve depressie
 • Moedeloosheid
 • Machteloosheid (licht, matig en ernstig)
 • Geringe zelfachting
 • Chronisch geringe zelfachting
 • Verstoord lichaamsbeeld
 • Dreigende zelfverminking
 • Identiteitsstoornis

Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 7. (Anamnese).

1. Hoe zou u zichzelf in het algemeen willen omschrijven,

meestal tevreden/ontevreden over zichzelf ?

2. Ondergaat uw lichaam veranderingen ?

3. Kunt u meer of minder dan vroeger, zo ja vindt u dat een probleem ?

4. Zijn er veranderingen in de manier waarop u zichzelf, of uw lichaam ziet (sinds uw ziekte) ?

5. Bent u vaak kwaad, geërgerd, angstig, ongerust, neerslachtig, niet in staat de situatie

in de hand te houden. Wat helpt dan ?

6. Verliest u de hoop wel eens ?

Maak jouw eigen website met JouwWeb