Interventies

In dit hoofdstuk worden er interventies en verantwoording beschreven bij het de verpleegproblemen van Shazida.In dit hoofdstuk zal met de NIC-methode gewerkt worden. De NIC-methode beschrijft de resultaten die kunnen worden beïnvloed door zelfstandig verpleegkundig handelen. Daarnaast is het ook gericht op alle specialisaties en praktijkgebieden(Wilkinson,2008)

Verpleegkundige interventie
Shazida voelt zich machteloos en erg onzeker over haar toekomst. Dit komt doordat ze niet lekker in haar vel zit mede door de sondevoeding en stoma. Graag zou zelf de stoma willen verzorgen. Om haar machteloosheid en onzekerheid te verminderen kunnen een aantal interventies gebruikt worden.
De stomaverpleegkundige besluit om Shazida te leren hoe het is om een stoma zelf te verzorgen. Dit is een voorbeeld van een onderling afhankelijke interventie. Er van uit gaande dat je zelf geen stomaverpleegkundige bent, ben je dus afhankelijk van de stomaverpleegkundige die Shazida helpt..
Belangrijk aan een interventie is, is dat de interventie tot stand komt door preventieve maatregelen te nemen. In dit geval is dat het leren verzorgen van een stoma om verdere complicaties te voorkomen. Die zullen verder toegelicht worden.
Observatie
De stomaverpleegkundige heeft haar eerst geobserveerd. Die merkte dat Shazida het vervelend vond als de stoma door iemand anders werd schoongemaakt. In overleg met haar besloten ze om Shazida zelf te leren een stoma te verzorgen.
Preventie
Om complicaties bij het verzorgen van de stoma te voorkomen zal de stomaverpleegkundige preventieve maatregelen nemen om dit te voorkomen. Zonder die maatregelen kunnen de complicaties nog erger worden. Complicaties kunnen zijn: huidirritatie, infectie, fistel en lekkage

Huidirritatie: Huidirritatie kan ontstaan doordat de stoma niet goed aangesloten is en kunnen lekkages ontstaan. De huid zal hieronder lijden. Om dit te voorkomen kunnen kan er een beschermlaag op de huid worden aangebracht om irritatie te voorkomen.
Infectie: symptomen van infectie zijn roodheid, warmte, zwelt op en geeft pijnscheuten. Een infectie bij stoma komt niet vaak voor, maar er moet toch regelmatig op deze symptomen gecontroleerd worden(stomavereningin, 2010).

Fistel: Dit is een onnatuurlijke opening tussen de rand van de stoma en de stoma zelf. Hierdoor lijkt het alsof er twee openingen zijn. Uit die opening kan ontlasting komen waardoor de huid geïrriteerd kan worden. Erg gevaarlijk is het niet, maar het maakt het verschonen wel lastiger(stomavereninging, 2010).

Lekkage: Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een stoma lekt. Dat kan o.a. zijn dat het stomamateriaal niet goed aangesloten zit of doordat er plooien in de huid zitten(stomavereniging, 2010).

Behandeling
Shazida zal materiaal van de stomaverpleegkundige krijgen om haar stoma te verzorgen. Een stoma verzorgen gaat als volgt:
Verwijderen
1. Pak een stuk van de huidplaat.
2. Neem in de andere hand een vochtig doekje en druk de huid voorzichtig van de huidplaat af.
3. Leg een droog gaasje op de stoma.
4. Bekijk de achterzijde van het huidplaatje goed, aangezien deze informatie geeft over de toestand
5. Reinig de huid met een vochtig doekje rondom de stoma.
Aanbrengen
1. Dep de huid voorzichtig droog met een droog en schoon gaasje
2. Pel de beschermfolie van de achterkant af
3. Vouw de huidplaat naar voren dubbel aan de onderzijde van de opening
4. Leg de omgevouwen onderzijde van de huidplaat tegen de onderzijde van de stoma aan
5. Druk met één hand de plaat rustig aan
6. Trek de huid strak aan
7. Neem met de andere hand de bovenkant van de huidplaat en klap/trek deze over de stoma heen.
8. Druk de huidplaat aan en controleer of er geen bubbels, ribbels inzitten, wrijf deze eruit.
9. Leg de hand nog circa 1 minuut op de huidplaat over de stoma zodat deze lichaamstemperatuur krijgt en optimaal plakt(stomaverzorging ,2010).


Gezondheidsbevordering
De verpleegkundige helpt de patiënt om de mogelijkheden voor verbetering vast te stellen. Hierdoor kan een hoger niveau van gezondheid bereikt worden. Het doel van gezondheidsbevordering is het behalen van positieve resultaten en het vermijden van negatieve resultaten(Wilkinson,2008)
Met behulp van de voorgaande stappen, kan de gezondheid van Shazida beter worden. Ze zal zich minder machteloos en onzeker voelen. Dit komt doordat zij een gedeelte van haar autonomie terugkrijgt door zelf de stoma te kunnen verzorgen. Met behulp van de stomaverpleegkundige zal zij proberen om beter in haar vel te zitten en zich zelf te trainen om een positieve kijk op haar stomaverzorging te krijgen.
Ook zal de stomaverpleegkundige informatie van verenigingen gaan opvragen. Hierdoor kan Shaizda in contact komen met mensen die ook de Ziekte van Crohn en/of een stoma hebben.

Verpleegkundige instructie
Om Shazida te helpen met het verzorgen van de stoma, zal de stomaverpleegkundige een verpleegkundige instructie gaan schrijven. Dit is een geschreven, gedetailleerde instructie met betrekking tot het uitvoeren van de verpleegkundige interventie. Belangrijk is dat het een individuele benadering van de patiënt is. Daarnaast is het belangrijk dat deze interventies ook andere verpleegkundigen kunnen worden uitgevoerd(Wilkinson, 2008).
Een verpleegkundige instructie voldoet aan de volgende eisen. Ter verduidelijking zal de casus van Shazida hier op toegepast worden.
1. Datum waarop instructie is geschreven.
De verpleegkundige interventie is vastgesteld op 3-01-2011
2. Onderwerp
Verzorgt zelf haar stoma
Geeft materiaal om stoma te verzorgen
3. Werkwoord
Geven. Geeft materiaal om stoma te verzorgen indien nodig
4. Kwalificaties
Geef materiaal voor verzorging stoma mee voor het ontslag
5. Termijn
Geef materiaal voor verzorging stoma tot het ontslag
6. Handtekening (Wilkinson, 2008)


Verpleegkundige interventie
Shazida voelt zich niet erg fijn over zichzelf en over haar lichaam. Dit komt onder andere door de sonde die bij haar ingebracht is en door de aanleg van de stoma.
De interventie die je hierbij goed zou kunnen gebruiken is het beschrijven van de veranderingen en de gevolgen daarvan. De veranderingen waar het over gaan zijn onder andere het leven met een stoma.
Dit is een onafhankelijke interventie, want je bent van niemand afhankelijk als je dit uit wilt voeren. Tenzij later toch de psycholoog nodig is, dan wordt het een afhankelijke interventie.
Observatie
De verpleegkundige heeft gezien en gehoord en gemerkt dat Shazida niet goed in haar vel zit en wil haar daarbij helpen.
Preventie
De verpleegkundige weet dat Shazida zich niet fijn voelt. Ze wil dus voorkomen dat het niet fijn voelen uitgroeit tot iets groters zoals een depressie.
Behandeling
Als verpleegkundige moet je even de tijd nemen om met Shazida te praten over de veranderingen die er nu plaats vinden en wat dat zou betekenen voor haar. Het is erg belangrijk voor haar om grip te krijgen op alles en een gesprek daarover zou haar waarschijnlijk erg helpen. Mocht dat niet het geval zijn kan er altijd een psycholoog of een psychologisch verpleegkundige ingeschakeld worden.
Gezondheidsbevordering
Met deze interventie probeer je als verpleegkundige haar geestelijke gezondheid te bevorderen door met haar te praten over wat er allemaal gebeurt zodat ze haar gevoelens erover kan uiten zonder schaamte.Verpleegkundige interventie
Shazida geeft aan dat ze zich vermoeid voelt en al een aantal dagen niet goed heeft geslapen.
Ze piekert veel over haar huidige situatie en maakt zich te veel zorgen.
De interventie die hierbij gebruikt wordt is praten over haar huidige situatie en haar proberen hierin gerust te stellen.
Er worden daarnaast ook nog aandacht besteed aan een paar algemene interventies zoals geen cafeïne houdende dranken in de avond. Aanvankelijk is dit een onafhankelijke interventie, tenzij de psycholoog nodig is, dan wordt het een afhankelijke interventie.
Observatie
de verpleegkundige heeft gezien dat Shazida niet goed slaapt en erg onrustig is ’s nachts. Als controle voor de interventie wordt er elk uur gecontroleerd of ze slaapt of nog onrustig wakker ligt.
Behandeling
als verpleegkundige met haar praten over haar problemen en zorgen met haar huidige situatie. Als het praten met de verpleegkundige niet lijkt te werken en ze nog steeds loopt te piekeren zal er een psycholoog ingezet worden om met haar te werken.
Gezondheidsbevordering
We proberen te bereiken dat ze weer een normaal dag en nacht ritme krijgt en overdag goed kan functioneren. Ook zit hier een stukje geestelijke verzorging bij.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb