Rapporteren volgens de SOAP

In dit hoofdstuk word de rapportage beschreven. Hiervoor gebruiken we de SOAP structuur omdat wij vinden dat je daarmee een heel goed en volledig beeld krijgt wat er aan de hand is en wat er is gebeurt en wat er nog gedaan moet worden. De SOAP staat voor: Subjectief, Objectief, Analyse, Plan.

S: Shazida geeft aan dat ze het vervelend vind dat ze niet zelf haar stoma kan verzorgen en dat ze zich schaamt voor de geur.
O: Tijdens het verzorgen van de stoma krijgt ze een rode kleur op haar wangen en ze kijkt weg.
A: Ze schaamt zich voor de stoma en wil het daarom graag zelf verzorgen.
P: De stomaverpleegkundige is langs geweest om Shazida uit te leggen hoe een stoma verzorgd moet worden. Dit heb ik met haar geoefend vanmorgen. Ze pakt het vrij snel op. Wel graag elke dag met haar oefenen! Ik heb ook een consult met een psychologisch verpleegkundige aangevraagd om een gesprek met Shazida aan te gaan. Graag aanwezig zijn en belangrijke dingen rapporteren.

S: Als de verpleegkundige bij Shazida komt, geeft Shazida aan dat zij erg emotioneel is
O: Er lopen vaak tranen over haar wangen en reageert heftig op nieuws.
A: Shazida is erg emotioneel door haar problemen. Dit blijkt uit dat zij vaak huilt en heftig reageert op nieuws. .
P : De verpleegkundige heeft eerst met Shazida gepraat. De verpleegkundige heeft besloten om een psycholoog langs te laten die met haar gaat praten. De psycholoog is nog niet langs geweest. Graag een verpleegkundige bij het gesprek aanwezig en belangrijke informatie noteren in het dossier.

S: Shazida geeft aan zich vermoeid te voelen
O: er is aangetoond dat Shazida donkere kringen rond haar ogen heeft en dat ze ’s nachts wakker ligt te piekeren
A: Shazida heeft een slaap te kort vanwege piekeren over haar problemen
P: de verpleegkundige heeft eerst met Shazida gepraat maar het probleem blijft aanwezig. Er wordt nu een psycholoog ingeschakeld om met haar te praten over haar problemen. Verpleegkundige zal aanwezig zijn om belangrijke dingen te rapporteren.

Een andere rapportagemethode is de Focus-methode. Dit is een verpleegkundige methode Hierbij wordt in trefwoorden de voortgang van de patiënt beschreven. Wel kunnen de behoeften en de toestand weergeven worden die een koppeling hebben met de medische diagnose. Het kan op alles gericht zoals de toestand of veranderingen bij de patiënt. De voortgangsmethode is als volgt opgedeeld: Data, Activiteiten en Reacties (Wilkinson, 2008). Maar we hebben er toch voor gekozen om de SOAP methode te gebruiken omdat het een algemeen gebruikt hulpmiddel